ضوابط نورپردازی تعدادی از فضاهای عمومی

ضوابط نورپردازی تعدادی از فضاهای عمومی مجموعه ورودی ورودی اصلی عموماً بعنوان فضایی معرفی مجموعه مطرح است و با توجه به این مسئله باید قابل رویت بودن و تشخیص آنها از فضای اطراف با سهولت انجام گیرد. بنابراین برای نورپردازی این قسمت عمدتاً از چراغهای پرنور و نورافکن استفاده گردد.…

پلانتاریوم چیست؟

انسان مدرن جهت رهایی هرچند کوتاه از تنش‌های زندگی به هم‌زیستی با گیاهان، حیوانات و دیگر نمادهای طبیعت رو آورده است که با تماشای آنها احساس آرامش پیدا می‌کند. این آرامش تاثیرات مثبتی در جلوگیری از بروز ناهنجاری روانی در اجتماع و محیط خانواده دارد. ایرانیان باستان وجود آب را…