⁣استفاده از مواد کیورینگ در عمل آوری بتن چه اثراتی دارد؟⁣⁣

⁣استفاده از مواد کیورینگ در عمل آوری بتن چه اثراتی دارد؟⁣⁣

دلیل اصلی عمل آوری و نگهداری بتن دسترسی کامل خمیر سیمان به آب کافی برای پیشرفت صحیح و تکمیل واکنش هیدراسیون می باشد. اما از آنجا که آب اختلاط بتن که بخشی از آن برای هیدراته نمودن ذرات سیمان محاسبه شده و در زمان ساخت به بتن افزوده می شود و بنا به دلایل درونی (گرم شدن بتن به واسطه حرارت واکنش هیدراسیون) و پیرامونی (دمای هوا، وزش باد و …) از بتن تبخیر می شود. خمیر سیمان نیاز به آب شیرین و فاقد املاح مخرب برای پیشبرد واکنش هیدراسیون دارد. لذا آب پاشی و مرطوب نگه داشتن بتن همواره امری لازم و ضروری می باشد.

📕اما در برخی از مناطق تأمین آب شیرین برای عمل آوری بتن امری دشوار و پر هزینه بوده یا به واسطه پیشرفت عملیات بتنی یا پیچیده بودن مقاطع بتن ریزی شده امکان دسترسی برای آب پاشی مجدد وجود ندارد لذا در چنین شرایطی استفاده از مواد کیورینگ شیمیایی می تواند بسیار راهگشا باشد.

📔ماده کیورینگ پس از اجرا با تشکیل فیلم بسیار نازکی روی سطح بتن علاوه بر انعکاس بخش عمدهای از تابش نور خورشید و جلوگیری از بالا رفتن دمای سطح، از تبخیر آب اختلاط بتن جلوگیری نموده و با حفظ رطوبت داخلی بتن، واکنش هیدراسیون در شرایط خوبی پیشرفت می نماید.

📓باید توجه داشته باشیم ماده کیورینگ باید بلافاصله پس از اتمام بتن ریزی و تسطیح (در مقاطع باز) یا پس از باز نمودن قالب ها
روی مقاطع بتنی اجرا شود و در صورتی که این کار به واسطه احجام عملیات اجرایی انجام نگردد لازم است ابتدا مقاطع را با استفاده از آب شیرین مرطوب نموده، سپس ماده کیورینگ را روی سطح اجرا نماییم.درصورتی که سازه بتنی در شرایط محیطی گرم یا در معرض تابش شدید نور خورشید یا وزش باد قرار گیرد لازم است ماده کیورینگ در دولایه و برای ایجاد فیلمی مقاوم تر و ضخیم اجرا
شود تا در اثر تبخیر آب در مغزه بتن و رسیدن آن به سطح، مقاومت فیلم کیورینگ برای حفظ این آب در بتن زیادتر گردد.