پوشش محافظتی قیری⁣

پوشش محافظتی قیری⁣

 

پوشش محافظتی پایه ی قیر که به منظور ایجاد مانعی دائمی در مقابل عبور آب و بخار آب طراحی شده و می تواند برای ایجاد لایه های مانع تبخیر، پوسته های نم گیر، پوشش مخازن و لوله های آب آشامیدنی، حفاظت از سازه های بتنی زیرزمینی، عمل آوری بتن ضمن حفظ آب و نیز محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

🔰خصوصیات:
🔸 تک جزیی است و با آب رقیق می گردد.
🔹 خشک شدن سریع
⁣🔸 قابل استفاده بر سطوح مرطوب
⁣🔹 بعد از مصرف و پس از تبخیر آب، خشک شده و یک لایه قابل انعطاف الاستیک از خود ایجاد می نماید.
⁣🔸پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم بوده و در آب حل نمی شود.
⁣🔹 برخورداری از خاصیت حفظ و نگهداری فوق العاده آب به منظور عمل آوری مخلوط بتنی
⁣🔸 چسبندگی عالی به اکثر سطوح رایج در ساختمان
⁣🔹 سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب، که می توان از جاروب پلاستیکی، برس، ماله و یا اسپری (پیستوله نازل درشت) برای اجرای آن روی سطح کار استفاده نمود.

🔺موارد مصرفی:
عایق جهت عایق کاری دیوارها، سقف ها، زیرزمین ها، تونل ها، سردخانه ها، استخرها، سرویس های بهداشتی، مخازن و خصوصا فونداسیون ها و محافظت در برابر تاثیر کلر