Image result for ‫تیرچه بلوک‬‎

سقف تیرچه و بلوک جزء دال های یک طرفه به حساب می آید که در این نوع سقف برای کاهش بار مرده از بلوک های توخالی بسیار سبک ( مجوف) بتنی یا سفالی برای پر کردن سقف استفاده می شود۰

?کاربرد تیرچه و بلوک در ساختمان
: تیرچه و بلوک برای پوشش سقف ساختمان های اسکلت آجری و اسکلت فلزی واسکلت بتن ارمه استفاده می شود.

? اما چرا جزء بهترین ها است ؟
۱⃣ باعث سبکی سقف می گردد
۲⃣ دوام خوب در مقابل آ تش سوزی دارد
۳⃣ مقاومت خوبی در مقابل نیروهای افقی مانند باد و زلزله دارد
۴⃣ عایق صوتی خوبی است
۵⃣ عایق حرارتی در مقابل سرما وگرماست
۶⃣ عایق رطوبتی است
۷⃣ صاف و هموار بودن سطح زیر و روی سقف پس از اجرا از دیگر محاسن این نوع سقف محسوب می گردد

? اما همانند دیگر سقف ها این نوع سقف نیز دارای معایبی نیز هست که عمده عیب آن:
۱⃣ اجرای آن نسبت به سقف های مشابه زمان زیادی نیاز دارد
۲⃣ اجرای سقف تیرچه و بلوک نیاز به نیروی ماهر و متخصص دارد که متاسفانه به این موضوع اهمیت چندانی داده نمی شود
۳⃣ بزرگترین عیب این سقف این است که در دهانه های بزرگ نمی توان استفاده گردد

Categories: آموزش

صفدری

مهندس صفدری فارغ التحصیل مهندسی برق-الکترونیک سابقه اجرایی در پروژه های عمرانی از سال 1386