انتخاب پرده

انتخاب پرده

 

به طور کلی پرده های بلند و تمام قد جلوه و احساسی شیک و رسمی تر به دکوراسیون می دهند. در حالی که پرده های کوتاه تا حد زیادی احساس و جلوه ای راحت و غیر رسمی به محیط القا می کنند.

برای القای جلوه ای رمانتیک و با شکوه تر ،بر ارتفای پرده قدی باز هم بیافزایید تا حدی که مقداری از پرده روی زمین بنشیند.

اگر پنجره ای باریک دارید ، برای پوشاندن این عیب ،چوب پرده ای عریض تر از عرض اصلی پنجره تدارک ببینید.

برای شکستن جلوه عریض و اغراق آمیز پنجره های بیش از حد عریض به جای پرده ای یک تکه ،از چندین پانل کم عرض استفاده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.